VIP 计划


升级VIP总金额 MYR SGD RMB IDR THB
白银会员 RM150,000.00 $50,000.00 ¥250,000.00 Rp500,000,000.00 ฿1,250,000.00
黄金会员 RM450,000.00 $150,000.00 ¥750,000.00 Rp1,500,000,000.00 ฿3,750,000.00
钻石会员 RM1,350,000.00 $450,000.00 ¥2,250,000.00 Rp4,500,000,000.00 ฿11,250,000.00


最低存款和提款 RM100.00 SGD 100.00 RMB 100.00 Rp. 50,000 THB 250.00
每天最高提款 RM 30,000.00 SGD 10,000.00 RMB 100,000.00 Rp 100,000,000 THB 250,000
每天提款数次 3次 3次 3次 3次 3次白银会员

升级奖励

SGD188 /MYR 368 /IDR 1,280,000/THB 3,088

权限

最高提款金额提升
RM30,000 > RM35,000
SGD10,000 > SGD 15,000
IDR 100,000,000 > IDR 120,000,000
THB 250,000 > THB 300,000

额外奖励

每个存款可得1%额外奖金
没有上限!黄金会员

升级奖励

SGD 288 / MYR 688 /IDR 2,380,000 /THB 5,088

权限

最高提款金额提升
RM35,000 > RM40,000
SGD 15,000 > SGD 20,000
IDR 120,000,000 > IDR 140,000,000
THB 300,000 > THB 350,000

额外红利

每个存款可得2%额外奖金
没有上限!钻石会员

升级奖励

SGD 688 / MYR 1888 /IDR 6,880,000 /THB 10,888

权限

最高提款金额提升
RM40,000 > RM50,000
SGD 20,000 > SGD 25,000
IDR 140,000,000 > IDR 160,000,000
THB 350,000 > THB 400,000

额外奖励

每个存款可得3%额外奖金
没有上限!+855 9633 6 3333
[email protected]
h3bet
h3bet
h3bet33
+855 9633 6 3333