VIP


Tổng Tiền Gởi Lên VIP MYR SGD RMB IDR THBVND
Bạc RM150,000.00 $50,000.00 ¥250,000.00 Rp500,000,000.00 ฿1,250,000.00VN 860,000,000
Vàng RM450,000.00 $150,000.00 ¥750,000.00 Rp1,500,000,000.00 ฿3,750,000.00VN 2,600,000,000
Kim Cương RM1,350,000.00 $450,000.00 ¥2,250,000.00 Rp4,500,000,000.00 ฿11,250,000.00VN 7,700,000,000


Gởi Tiền Tối Thiểu RM100.00 SGD 200.00 RMB 100.00 Rp. 50,000 THB 250.00 VND 100,000
Tối Thiểu Và Tối Đa Rút Tiền RM 100.00-RM 30,000.00 / 3 Lần SGD 200.00-SGD 10,000 / 3 Lần RMB 100.00-RMB 100,000 / 3 Lần IDR 50,000-IDR 100,000,000 / 3 Lần THB 250.00-THB 250,000 / 3 LầnVND 200,000-VND 200,000,000 / 3 Lần
Số Tiền Tối Đa/Giao Dịch RM30,000.00 SGD 10,000.00 RMB 100,000.00 Rp100,000,000 THB 250,000VND 200,000,000BẠC

Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD188 /MYR 368 /IDR 1,280,000/THB 3,088/VND 880,000

Lợi Ích

Rút Tiền Tối Đa
RM30,000 > RM35,000
SGD10,000 > SGD 15,000
IDR 100,000,000 > IDR 120,000,000
THB 250,000 – THB 300,000
VND 200,000,000 > VND 220,000,000

Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 1% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn.
Thưởng thêm 0.1% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.VÀNG

Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD 288 / MYR 688 /IDR 2,380,000 /THB 5,088/VND 1,680,000

Lợi Ích

Rút Tiền Tối Đa
RM35,000 > RM40,000
SGD 15,000 > SGD 20,000
IDR 120,000,000 > IDR 140,000,000
THB 300,000 > THB 350,000
VND 220,000,000 > VND 250,000,000

Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 2% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn.
Thưởng thêm 0.2% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.KIM CƯƠNG

Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD 688 / MYR 1888 /IDR 6,880,000 /THB 10,888/VND 3,680,000

Lợi Ích

Rút Tiền Tối Đa
RM40,000 > RM50,000
SGD 20,000 > SGD 25,000
IDR 140,000,000 > IDR 160,000,000
THB 350,000 > THB 400,000
VND 250,000,000 > VND 300,000,000

Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 3% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn.
Thưởng thêm 0.3% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.+84333793937
[email protected]
CSKH
+84333793937
+84333793937
h3betcskh